Velkommen til Område 3

Område 3 er oprettet i 2017, og området består af:

Bakkegårdens børnehave, Børnehaven Kildevænget, Den integrerede institution Vorupparken og Børnehaven Billingland

 De 4 børnehaver arbejder med fælles bestyrelse, -værdigrundlag og -læreplaner.

De fire institutioner er beliggende i Vejen By. Institutionernes hverdage er præget af den forskellighed der er i omgivelserne, natur, adgang til kommunale tilbud, biblioteket og idrætscenteret, museet, svømmehallen m.v.

Vi har I husene mange nationaliteter og har en pædagog ansat til vores tosprogede børn.

I husene er der ansat pædagoger, PA uddannede, studerende og medhjælpere. Vi har ofte ansatte i forskellige job forløb som seniorordninger og unge fra lokale skoler.

Der er fællesledelse for området.

 

Vejen Kommunes målsætning for Dagtilbud 2015 - 2017:

Kerneopgaven: "Fremme barnets muligheder i livet"

Vision for Område 3 er at skabe:

Legende læring for børn.

Det er vigtigt for medarbejdere og ledelse,

at kerneopgaven og visionen for området opleves ved, at:

  • Vi ser børn der har lyst til leg. Børn lærer af børn, børn lærer hele tiden. Børn lærer gennem betydningsfulde relationer med børn og voksne.
  • At vi støtter det enkelte barn, og fællesskaberne ved, at være legende voksne, tilføre legen nyt og inspirere til nye lege.
  • Vi kan professionelt lege med, ved siden af, gå bag en leg, og lade børnene vide at vi er der. Vi kan planlægge for læring, således at børnene lærer gennem leg.
  • Vi vil skabe udfordrende læringsmiljøer ude og inde.
  • At der altid er fokus på sprog og sprogudvikling.
  • At forældrene er betydningsfulde samarbejdspartnere, og altid er velkommende i børnehaven / vuggestuen.

Værdier:

  • At der opleves trivsel og synlighed i mødet med den anden.

Derfor vil vi kontinuerligt arbejde med, styrke og udvikle følgende værdier:

  • Barnet i centrum, barnets perspektiv.
  • Inklusion i fællesskaber - skabe mange forskellige fællesskaber: 

Nytænkning

Vi er nytænkende, lytter, undre os og er åbne for nye tiltag, i det pædagogiske samarbejde med børn, forældre og andre samarbejdspartnere. 

Anerkendelse

Vi skaber en anerkendende kultur ved, at være inkluderende, omsorgsfulde og give selv- og medbestemmelse. Vi skaber rammer, hvor tryghed og trivsel prioriteres højt. 

Sammenhæng

Vi skaber sammenhænge i overgangene fra dagpleje, til skole og understøtter, at dannelse og robusthed er vigtige elementer i børnenes liv.

 Ansvarlighed

Vi skaber positive, udviklende fortællinger, i det pædagogiske arbejde. I samarbejdet med det tværfaglige og øvrige interessenter har vi fokus på etik og moral ved positive narrativer.

 

 Velkommen til Område 3, Vejen By

 

Oplysninger vedrørende område 3 fås ved henvendelse til Områdeleder Louise Palmer på telefon 22 36 30 30 eller via mail: lhdp@vejen.dk