Velkommen til Område 3

Område 3 er oprettet i 2017, og området består af:

Bakkegårdens børnehave, Børnehaven Kildevænget, Den integrerede institution Vorupparken og Børnehaven Billingland

 De 4 børnehaver arbejder med fælles bestyrelse, -værdigrundlag og -læreplaner.

De fire institutioner er beliggende i Vejen By. Institutionernes hverdage er præget af den forskellighed der er i omgivelserne, natur, adgang til kommunale tilbud, biblioteket og idrætscenteret, museet, svømmehallen m.v.

Vi har I husene mange nationaliteter og har en pædagog ansat til vores tosprogede børn.

I husene er der ansat pædagoger, PA uddannede, studerende og medhjælpere. Vi har ofte ansatte i forskellige job forløb som seniorordninger og unge fra lokale skoler.

Der er fællesledelse for området.

 

Vejen Kommunes målsætning for Dagtilbud 2015 - 2017:

Kerneopgaven: "Fremme barnets muligheder i livet"

Vision for Område 3 er at skabe:

Legende læring for børn.

Det er vigtigt for medarbejdere og ledelse,

at kerneopgaven og visionen for området opleves ved, at:

  • Vi ser børn der har lyst til leg. Børn lærer af børn, børn lærer hele tiden. Børn lærer gennem betydningsfulde relationer med børn og voksne.
  • At vi støtter det enkelte barn, og fællesskaberne ved, at være legende voksne, tilføre legen nyt og inspirere til nye lege.
  • Vi kan professionelt lege med, ved siden af, gå bag en leg, og lade børnene vide at vi er der. Vi kan planlægge for læring, således at børnene lærer gennem leg.
  • Vi vil skabe udfordrende læringsmiljøer ude og inde.
  • At der altid er fokus på sprog og sprogudvikling.
  • At forældrene er betydningsfulde samarbejdspartnere, og altid er velkommende i børnehaven / vuggestuen.

Værdier:

  • At der opleves trivsel og synlighed i mødet med den anden.

Derfor vil vi kontinuerligt arbejde med, styrke og udvikle følgende værdier:

  • Barnet i centrum, barnets perspektiv.
  • Inklusion i fællesskaber - skabe mange forskellige fællesskaber: 

Nytænkning

Vi er nytænkende, lytter, undre os og er åbne for nye tiltag, i det pædagogiske samarbejde med børn, forældre og andre samarbejdspartnere. 

Anerkendelse

Vi skaber en anerkendende kultur ved, at være inkluderende, omsorgsfulde og give selv- og medbestemmelse. Vi skaber rammer, hvor tryghed og trivsel prioriteres højt. 

Sammenhæng

Vi skaber sammenhænge i overgangene fra dagpleje, til skole og understøtter, at dannelse og robusthed er vigtige elementer i børnenes liv.

 Ansvarlighed

Vi skaber positive, udviklende fortællinger, i det pædagogiske arbejde. I samarbejdet med det tværfaglige og øvrige interessenter har vi fokus på etik og moral ved positive narrativer.

 Velkommen til Område 3, Vejen By

Med venlig hilsen Jette Teglmand, områdeleder.

Oplysninger vedrørende område 3; ved henvendelse til leder Louise Palmer på telefon 22 36 20 20 eller via mail lhdp@vejen.dk